För idé, manus och produktion står Dan Kristensson med lång meritlista av historiska dokumentärfilmer med speciell anknytning till teknik-, kultur- och samhällshistoria. Dan Kristensson är också upphovsman och äger alla rättigheter, såväl ideella som ekonomiska, till filmen och dess användning. "Bruket berättar" är 1 timme och 18 minuter lång och kommer nu att säljas och distribueras genom en lång rad kanaler som exempelvis Hembygdsföreningen, Mölndals stadsmuseum, olika web-shopar på nätet och även ute i handeln. Se startsidan för mer detaljerad information om var filmen kan köpas!

Du kan läsa mer om projektet i bla Bohusarvet 2010:4, Mölndals-Posten den 28 juli 2010, den 25 januari 2012, den 27 mars och den 16 maj 2013 och Göteborgs-Posten den 22 januari 2012 och den
15 maj 2013.

Förutom producenten och filmaren Dan Kristensson har en arbetsgrupp med förankring i olika historiska källor medverkat med fakta och händelser som haft betydelse för filmens tillkomst.

Gruppen har bestått av följande personer:

Bertil Lindkvist, Gunnar Brandberg och Ulf Pettersson från Industrihistoriskt arkiv på Papyrus.
Jonas Andersson från Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland.
Christine Gustafsson från Mölndals stadsmuseum.
Staffan Bjerrhede från Studieförbundet Vuxenskolan.
Kaj Johansson, Lars Gahrn och Sören Finne från Mölndals Hembygdsförening.
Lennart Eliasson från Scenic Television AB

Produktionsuppgifter
Foto: Kaj Johansson
En av Papyrus gamla arbetarbostäder i Kvarnbyn.
Namnet Papyrus och Papyrus logotype (med sfinxen) används med tillstånd av Papyrus AB