Jag vill göra en dokumentärfilm vars syfte blir att visa upp vilken betydelse Papyrus haft för Mölndal, Västsverige och för hela Sverige. Det berättas främst genom människorna som jobbat vid bruket. Det är en industrihistoria av hög klass.

Papperstillverkningen i Mölndal har dock anor från 1600-talet och jag vill även visa upp lite av denna historia.

Men tonvikten ligger på det mänskliga planet. Jag kommer att intervjua människorna både om arbetet och om deras fritid. Bruket hade stor betydelse i båda fallen och livet i Kvarnbyn kommer också att skildras som en bakgrund.

Med hjälp av goda kontakter med Mölndals stadsmuseum och Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland kommer jag att få tillgång till ett rikt historiskt arkivmaterial för att göra historien levande och intressant. Jag kommer att blanda nytagningar med arkivmaterial, både stillbilder och rörligt.

Den här filmen kommer att erbjudas för TV-sändning, då den är allmänt intressant. Men den kan också distribueras till skolan (via AV-Centralerna), användas av studie- förbund, museer och föreningar. Den kan också säljas till allmänheten via olika förlag och direkt i bokhandeln. Dessutom kan den erbjudas biblioteken via Bibliotekstjänst.

Göteborg i april 2011
                     
Dan Kristensson
Fristående filmare och producent
Producentens intentioner
Dan Kristensson
Namnet Papyrus och Papyrus logotype (med sfinxen) används med tillstånd av Papyrus AB