Först fanns bara forsen. Men sedan kom alla verksamheter igång som drevs av vattenkraften i Mölndals Kvarnby. Det handlade om kvarnar, stampar, spinnerier, oljeslagerier och inte minst pappersbruk. Mölndal har haft en lång historia när det gäller papperstillverkning. Redan 1653 grundade boktryckaren Thomas Kuhn det första pappersbruket i Mölndal.
Mölndalsfallen delades in i kvarnfall. Det fanns 16 kvarnfall på vardera sidan om strömmen, alltså totalt 32 stycken. Dessutom fanns här två hemman, Holmen på södra sidan och Korndal på norra sidan. Den som samlade dessa två gårdar och flera av kvarnfallen under en ägare och gjorde pappersindustrin till en storindustri var David Otto Francke, "Kungen av Mölndal" kallad. Men han var också väldigt djärv i affärer. Han startade både Rosendahls Fabrikers AB och Korndals AB. Det senare bolaget led av kapitalbrist och när Francke dog 1892 gick det i konkurs. Bruket kunde inte drivas vidare och arbetslösheten blev stor i Mölndal.
Stockholms Enskilda Bank hade lånat pengar till Korndals AB och banken sände vice häradshövding Marcus Wallenberg till Mölndal. Alla tillgångar skulle säljas på auktion, men eftersom inga intressenter lade några högre bud köpte Wallenberg in alla fastigheter och alla större inventarier. Dessa auktioner förrättades 1893, men vägen tillbaka var lång. AB Papyrus grundades först den 31 oktober 1895, men papperstillverkningen kunde återupptas först 1897. Tack vare den långa och obrutna raden av Wallenbergare som haft stort inflytande över Papyrus har det alltid varit ett välskött företag med gott renommé i hela världen. Tekn. Dr. Marcus Wallenberg delade alltid personligen ut medaljer och guldklockor till förtjänta medarbetare vid högtidliga ceremonier i Fässbergs Kyrka.
Papyrus startade alltså år 1895 och den här filmen berättar historien om människorna bakom. Det är en intressant industrihistoria som tar oss med genom papperstillverkningen under drygt hundra år och skildrar arbetsförhållandena och livet vid och utanför bruket.
Genom intervjuer med de som arbetat vid Papyrus och genom djupdykningar i arkiven vaskas de intressanta historierna fram. Vi kommer att försöka följa några familjer vars medlemmar och släktingar alla på något sätt arbetat vid bruket. Historiskt material varvas med nytagningar.
Vi skildrar det sociala livet innanför och utanför grindarna. Idrottsrörelsen har alltid varit stark på Papyrus och många var med i Mölndals AIK. Det fanns ett "intressekontor" vid bruket dit man kunde gå för att låna eller köpa varor på kredit. Beloppet drogs sedan på nästkommande veckolöner. Företaget hade också ett semesterhem för sina anställda. 1937 byggdes det ett hus med fem lägenheter i Onsala för tjänstmännen. Sedan 1984 ägdes detta hus gemensamt av arbetare och tjänstemän genom en stiftelse. Man kunde även hyra stugor i Hovfjället för vintersemestrar. Fackligt engagemang var viktigt, även om motståndet mot facket var stort från företags- ledningen i slutet av 1800-talet, då arbetarna började att organisera sig.
Vid en rad företagsförsäljningar under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet såldes bruket till slut till Klippan AB, som gick i konkurs 2006, då över 300 anställda fick gå. Den industriella tillverkningen av papper och kartong upphörde då i Mölndal efter mer än 350 år. Maskinerna såldes under 2007 - 2008 och brukets saga var då all. Varumärket och namnet Papyrus lever dock vidare. Sedan 1999 är Papyrus namnet på en av Europas ledande grossister inom papper, pack och hygienprodukter. Mölndals stad köpte området med byggnaderna i september 2009 och nu börjar en helt annan historia för bruksområdet …
Foto: Dan Kristensson
Historien
Två av fäderna
D.O. Francke
v. Häradshövdingen Marcus Wallenberg
Foto: Dan Kristensson
Det fanns gott om så kallade "original" vid bruket i gångna tider. "Travarns Erik" var en av dem. Även andra intervjupersoner kan berätta på ett levande sätt om honom och om andra "original" som "Slarvern" , "Soparn", "Kallaballa", "Bleckans Harry" och andra.
Foto från Föreningsarkivet Sydvästra Götaland - Industrihistoriskt arkiv Papyrus
Namnet Papyrus och Papyrus logotype (med sfinxen) används med tillstånd av Papyrus AB