Foto: Leena Foss
David Otto Francke som var delägare i Korndals pappersbruk i Mölndal lät bygga en pampig villa på 1870-talet som kallades Villa Korndal. Marcus Wallenberg köpte fastigheterna (bruket och villan) på exekutiv auktion 1893 och ändrade brukets namn till Papyrus AB och villans namn till Villa Papyrus. Villan har varit disponentbostad och kontor för bolaget.
Filmen börjar med en presentation av Mölndals Stad som övergår i en kort skildring av fallen i Kvarnbyn och deras betydelse för den industriella utvecklingen i hela regionen. Sedan följer några väl valda intervjuavsnitt från några av dem som jobbat vi bruket.
Mölndalsfallen delades ju in i kvarnfall. Det fanns 16 kvarnfall på vardera sidan av strömmen.
Den som gjorde pappersindustrin till en storindustri vid mitten av 1800-talet var David Otto Francke,
med stor makt också i det civila samhället. På den tiden hade man nämligen rösträtt i förhållande till sin inkomst. Och även bolag hade rösträtt. Francke kallades därför med rätta för "Kungen av Mölndal".
Därefter följer en mer omfattande historisk skildring av fallen och forsen, de olika verksamheterna, Korndals konkurs och Papyrus start.
Andra människor som kommer att intervjuas är till exempel: Bertil Lindkvist, som jobbat på kontoret sedan 1949 med löner, data, mm. Gunnar Brandberg, anställdes 1955 och har jobbat med kostnadsredovisning och personalfrågor. Ulf Pettersson anställdes 1976 i kartongproduktionen och har varit fackordförande (Pappers avd 63) sedan 1989. Per-Olov Larsson, anställd 1949 och har arbetat som både truckförare och skyddsombud. Ingrid Karlsson som varit sortererska i 50 år. Kerstin Rapp som jobbat som sekreterare i 27 år. Klas Kronqvist som varit teknisk direktör för Papyrusgruppen fram till 1982. Bjarne Björk som suttit i ledningen och varit VD på senare år. Andra med anknytning till ämnet är Lars Gahrn, Fil Dr på Mölndals stadsmuseum och Per Hallén, Fil Dr på Ekonomisk-historiska institutionen på Göteborgs Universitet.
Kvinnorna var få vid bruket och i produktionen arbetade de bland annat som sortererskor, räknerskor, risbindare och i den så kallade papeteriavdelningen där man tillverkade kuvert och skrivpapper och paketerade dessa i fina presentkartonger. På kontoret fanns det förstås fler kvinnoyrken och ett som både kom och försvann under epoken var stansoperatris under främst 1940- till 1960-talen. Vi kommer också att intervjua kvinnorna som var med, både på kontoret och i färdigställningen.
Foto: Dan Kristensson
Foto från Föreningsarkivet Sydvästra Götaland - Industrihistoriska museet Papyrus
Några av de intervjuade i filmen
Filmens uppläggning, Synops
Ulf Pettersson
Bjarne Björk
Gunnar Brandberg
Per-Olof Larsson
Ingrid Karlsson
Laila Heaver
Roger Heaver
Kerstin Rapp
Bertil Lindqvist
Lars Gahrn
Leif Carlsson
Reidar Öster
Namnet Papyrus och Papyrus logotype (med sfinxen) används med tillstånd av Papyrus AB
Per Hallén
Klas Kronqvist
Jan Kronberg
Björn Wall
Klicka på en bild för att se den i större format