1. 1653 av Thomas Kuhn, som var boktryckare i Göteborg.

2. Det är ca 40 km långt. Det stäcker sig från Hindås ända ner till utloppet i Göta Älv i Göteborg

3. Östra och Västra Nedsjöarna räknas som Mölndalsåns källsjöar.

4. Francke kallades för ”Kungen av Mölndal”. På den här tiden (ca 1870-talet) hade man rösträtt i förhållande till sin inkomst och även företag hade rösträtt. Och Francke var en av Mölndals rikaste. Han var även engagerad i politiken i Mölndal. Han hade därför stor makt också i det civila samhället.

5. I Mölndal byggdes en av de första driftsdugliga sulfitmassafabrikerna i världen och i februari 1881 tillverkades det i Franckes fabriker det första pappret där hälften var sulfitmassa och den andra hälften var slipmassa.

6. För processen behövdes svavelsyrlighet och den tillverkades i de båda syratornen Sodom och Gomorra. De fick sina namn av att det var en farlig och illaluktande process, som spred farliga rökgaser över Kvarnbyn.

7. Den 31 oktober 1895 startades AB Papyrus. Av vice häradshövding Marcus Wallenberg.

8. Pappersmaskinerna har hela tiden byggts om så att de fått ständigt ökande kapacitet med tiden. Under den första halvan av 1900-talet ökande antalet maskiner, medan under den senare delen så minskade antalet maskiner kraftigt. Men genom att ständigt bygga om maskinerna kunde man öka deras snabbhet och på det viset producera mer, men med färre maskiner.

9. Från att först ha ökat har antalet anställda minskat, från en topp på ca 1200 anställda år 1945 till cirka 580 vid 1990-talets början. År 2002 var man nere i drygt 400, alltså en tredjedel av 1945 års arbetsstyrka.

10. År 1904 köpte Papyrus in sig i Yngeredsfors Kraft AB. Den andra hälftenägaren var ASEA i Västerås.

11. Villa Korndal.

12. År 1915 byggdes det till en kontorsflygel åt norr på Villa Papyrus.

13. Det var en sandfilteranläggning som byggdes år 1934 på Papyrus. Den hade till och med större kapacitet än Stockholms Stads reningsverk på Lovön.

14. En massabal kunde väga cirka 200 kilo och när luftfuktigheten var högre, på tex hösten, kunde den komma upp i över 250 kilo.

15. Den sista kartongmaskinen lades ner år 2000.

16. En ”Yankee-cylinder” är en stor torkcylinder med en diameter på allt mellan 3 - 5 meter. 

17. Bruket köptes av Stora år 1987

18. Man fick en guldklocka när man jobbat i 25 år.

19. Ett ris är 500 ark.

20. Risbindning innebär att man slår in ett ris papper i omslagspapper.

21. Det färgade pappret hette Colorit

22. En ”krabba” är en elektrisk vagn (batteridriven) som man kan dra järnvägsvagnar med. Järnvägen gick direkt in på Papyrus fabriksområde och där kunde man inte ha vanliga, stora lokomotiv, utan där drogs vagnarna med ”krabbor”.

23. Den 2 april 2002 köptes bruket av Klippan i Skåne.

24. Klippan gick i konkurs år 2006 och drog med sig Mölndalsbruket.

25. Drygt 300 fick gå från bruket i Mölndal när Klippan gick i konkurs.

26. Man exporterade pappersmaskiner och annan utrustning till bla Kuwait, Indonesien, Holland och Tyskland.

27. Mölndals Stad äger nu bruksområdet och fabriksbyggnaderna sedan den 1 september år 2009.

Svar på instuderingsfrågorna