1. När startade det första handpappersbruket i Mölndal? Av vem?

2. Hur långt är Mölndalsåns vattensystem?

3. Vilka sjöar räknas som Mölndalsåns källsjöar?

4. Vad kallades Francke? Varför?

5. När började den första sulfitmassan att tillverkas i Mölndal?

6. Vad kallades de båda syratornen? Varför?

7. När startade AB Papyrus? Av vem?

8. Hur har pappersmaskinerna utvecklats genom åren?

9. Hur har antalet anställda varierat genom åren?

10. När köpte Papyrus in sig i Yngereds Fors Kraft AB? Vem vara den andra hälftenägaren?

11. Vad kallades Villa Papyrus från början?

12. När byggdes det till en kontorsflygel åt norr på Villa Papyrus?

13. 1934 byggdes en reningsanläggning för det ingående processvattnet. Vad var det för typ av reningsanläggning?

14. Travarns Erik tillhörde det utearbetargäng som i ur och skur bara massabalar på ryggen från järnvägsvagnarna in till fabriken. Vad kunde en sådan bal väga?

15. När lades den sista kartongmaskinen ner?

16. Vad är en ”Yankee-cylinder”?

17. När köptes bruket av Stora?

18. Efter hur många år fick man en guldklocka?

19. Hur många ark är ett ris?

20. Vad innebär risbindning?

21. Vad hette det färgade pappret?

22. Vad är en ”krabba”?

23. När köptes bruket av Klippan?

24. När gick det i konkurs?

25. Hur många fick gå när bruket lades ner?

26. Nämn några länder som pappersmaskinerna exporterades till?

27. Vem äger nu bruksområdet och fabriksbyggnaderna? Sedan när?
Instuderingsfrågor
Testa dina kunskaper !